Dla pacjenta

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna  jest formą terapii, odbywającą się w indywidualnym kontakcie psychoterapeuty z pacjentem. Częstotliwość spotkań i czas trwania psychoterapii są uzależnione od charakteru zgłaszanego problemu oraz oczekiwań Pacjenta. 

Psychoterapię indywidualną stosujemy  w sytuacjach doświadczania następujących trudności:

 • kryzys emocjonalny (np. spowodowany nagłym,  obciążającym wydarzeniem, poważną zmianą w życiu lub długotrwałym stresem)
 • lęk
 • depresja
 • dolegliwości  ze strony ciała, które nie mają podstaw somatycznych
 • nadmierne reagowanie na stres
 • myśli i czynności przymusowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • trudności w relacjach
 • doświadczenie przemocy oraz dorastania i życia w rodzinie z problemem alkoholowym

Psychoterpia par i małżeństw

Psychoterapię par prowadzimy w sytuacji, gdy partnerzy doświadczają trudności w swoim związku, a chcą pracować nad odnalezieniem szczęścia i harmonii w swojej relacji. Spotkania odbywają się w obecności  pary z udziałem terapeuty lub dwojga terapeutów.


Przykładowe rodzaje trudności, w przypadku których stosujemy terapię pary:

 • kryzys w relacji, spowodowany np. ważnymi zmianami zachodzącymi w życiu pary (np. narodziny lub śmierć dziecka, choroba jednego ze współmałżonków lub choroba rodzica, odejście dziecka z domu)
 • zdrada małżeńska
 • konflikty
 • problemy seksualne
 • trudności w porozumiewaniu się
 • poczucie oddalania się od siebie
 • trudności z podjęciem decyzji o kontynuacji związku lub rozstaniu się,
 • niejasne zasady funkcjonowania związku.

W sytuacji, gdy oboje partnerzy chcą się rozstać lub są w trakcie rozwodu proponujemy mediację rozwodową.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapię rodzinną proponujemy, gdy trudności dotyczą dzieci  (np. w przypadku zaburzeń o charakterze lękowym, nadmiernym reagowaniu na stres, zaburzeniach odżywiania, moczeniu się, agresji) lub problem dotyczy całej rodziny i związany jest na przykład z ważnymi zmianami lub nieoczekiwanymi wydarzeniami. W takim przypadku członkowie całej rodziny obecni są podczas spotkania z terapeutą lub dwojgiem psychoterapeutów i  wspólnie pracują nad odnalezieniem i spożytkowaniem  zasobów, potrzebnych do tego by rodzina odnalazła równowagę. W terapii zwracamy uwagę na potencjał leczniczy rodziny przy pełnej akceptacji indywidualności każdego z jej członków.

Psychoterapia dla osób uzależnionych

GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH SPOŁECZNIE

Grupa dla osób nadużywających lub uzależnionych od substancji chemicznych oraz  hazardu, zakupów, objadania się, seksu itp. Program terapii dla osób, które jeszcze w zadowalający sposób funkcjonują w przestrzeni osobistej, rodzinnej, zawodowej czy towarzyskiej, ale one same lub ich bliscy dostrzegają problem uzależnienia.

Wiemy, że z uzależnienia można wyzdrowieć, a ludzie uzależnieni nie muszą siebie nazywać alkoholikami czy narkomanami. Cele terapii wyznacza pacjent a nie terapeuta, to On wie najlepiej czego potrzebuje. Abstynencja jest jednym z możliwych celów terapii, można bowiem pracować nad ograniczeniem szkód, zmianą ilości i struktury nałogowych zachowań. Uzależnienie traktujemy raczej jako objaw niż przyczynę problemów pacjenta.

Do terapii zawsze zapraszamy rodzinę, która często pierwsza dostrzega problem.

Zapraszamy zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Grupa półotwarta, spotyka się raz na dwa tygodnie, wymogiem jest jednoczesny udział w terapii indywidualnej.

Grupę prowadzi Mirosław Konieczny.