Kontakt

Polski Instytut Ericksonowski
ul. Mostowa 11
61-001 Poznań

Informacja dla terapeutów

Wszelkich informacji na temat szkoleń i spraw organizacyjnych udziela sekretariat PIE w Łodzi.
Tel. (42) 688 48 60

http://www.p-i-e.pl/kontakt