Nasz zespół

Ewa Dyba

Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską i par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresyjnych i związanych ze stresem. W obszarze jej zainteresowania są także trudności emocjonalne i adaptacyjne związane z kryzysami w różnych okresach życia. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu, konsultowaniu oraz terapii dzieci i ich rodzin. Odbyła liczne specjalistyczne szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w Polskim Instytucie Terapii Krótkoterminowej, ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii oraz szkolenie z Terapii Stanów Ego.

📞 607 178 964

Mirosław Konieczny

Pedagog społeczny, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył atestowany kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, studium pomocy psychologicznej w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na UAM oraz szkolenie z Terapii Stanów Ego. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Obecnie prowadzi Ośrodek Psychoterapii Necessarius, jest dyrektorem Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z księżmi i zakonnikami. W swojej pracy integruje podejście ericksonowskie z behawioralno-poznawczym i systemowym.

📞 509 134 419

Grażyna Skuza

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz atestowany kurs psychoterapii organizowany przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J.Haubenstock’ów w Krakowie. Poza tym uzyskała europejski Ceryfikat 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej oraz ukończyła szkolenie z Terapii Stanów Ego, a także dwustopniowe szkolenie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas wieloletniej pracy na dziennym oddziale psychiatrycznym w Poznaniu oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Specjalizuje się w psychoterapii osób borykających się z konsekwencjami różnego rodzaju traumy.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także terapię par i małżeństw.

📞 505 304 436

Maria Szymczak-Owczarek

Psycholog, psychoterapeuta, ukończyła atestowany kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, odbyła liczne szkolenia specjalistyczne w Polskim Instytucie Eriksonowskim, oraz Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada uprawnienia mediatora Polskiego Towarzystwa Mediacji w Warszawie. Od lat prowadzi terapię indywidualną, małżeńską, oraz par. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy osobom przeżywającym trudności depresyjno-lękowe, doświadczającym kryzysów na różnym etapie wieku, trudności komunikacyjnych w relacji par i małżeństw, problemami w obszarze osobowości. Swoją pracę superwizuje w nurcie terapii ericksonowskiej i systemowej.

📞 603 773 700

Współpracują z nami:

Paulina Chałupka

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, członek Sekcji Psychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii. Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne w Polskim Instytucie Eriksonowskim, Centrum Terapii Poznawczo -Behawioralnej oraz Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.